بارهای بحرانی مستقیما برتوانایی یک سازمان در استمرار عملیات اصلی آن تاثیر می گذارد و بایستی در طی‌زمان نقص تامین برق، همواره در حال کارکردن باشند. برای مثال، سرورهای یک مرکز داده یا تجهیزات تنفس مصنوعی یک بیمارستان از جمله مثال هایی از بارهای بحرانی هستند.
همان طور که از نام آن برمی آید، بارهای غیر بحرانی (یا غیرضروری) در هنگام قطعی برق، می تواند مورد استفاده قرار نگیرند چون که برای عملیات سازمان ضروری نیستند. پرینترها، روشنایی دفتر، و پنکه های رومیزی مثال هایی از بارهای غیرضروری هستند.
در زندگی امروز، سازمان های بسیاری به سیستم های پردازش داده و صدا وابسته هستند. این سیستم ها به عنوان قسمت اصلی زیرساخت روزانه مبدل شده اند طوری که نقص کلی یا جزیی آن می تواند تاثیرات فاجعه‌باری داشته باشد.
به همین دلیل منابع تغذیه بی‌وقفه یا به اختصار UPS و سایر راه‌حل‌های پشتیبانی برق مثل ژنراتورها نقش مهمی در تضمین کارکرد شرکت‌های تجاری دارند و برای مهمترین سیستم‌های الکترونیک پشتیبانی اضطراری و فوری فراهم می کنند تا دستگاه و تجهیزات بتوانند به کار خود ادامه دهند.
این نوع از بار، باربحرانی یا Critical Loads تعریف می‌شود. بارهایی که مستقیما توانایی سازمان در انجام عملیات خود را تحت تاثیر قرار می دهد و بایستی به کار خود ادامه دهند (بدون هیچ وقفه‌ای در تامین برق) یا به صورت برنامه ریزی شده خاموش شوند تا ازکار افتادن سیستم، خراب شدن داده و آسیب سخت‌افزاری جلوگیری شود.
برای بسیاری از سازمان‌ها، دو نوع بیشتری از بار وجود دارد. بارهای ضروری یا Essential loads، خدمات پشتیبانی با ضرورت کمتر فراهم می کنند و با اینکه از لحاظ عملیاتی مهم نیستند، ممکن است هنوز به دلایل ایمنی و سلامتی مورد نیاز باشند مانند روشنایی اضطراری. این بارها نیز بایستی دارای نوعی پشتیبان باشند ولی به برق بی وقفه نیازی ندارند، بنابراین اجازه دارند در طی زمانی که ژنراتور روشن می شود، از کاربیفتند.
در پایان، بارهای غیرضروری یا Non-Essential Loads وجود دارند که سازمان می تواند از عهده هزینه از دست دادن آن‌ها در طی زمان نقص در سیستم برق برآید.

عواملی که هنگام طبقه بندی بارها به عنوان بحرانی یا غیربحرانی باید در نظر گرفت:  

اینکه یک بار به عنوان بحرانی یا غیربحرانی طبقه بندی شود به اهمیت آن در سازمان به موارد زیر بستگی دارد:
1- جریمه مالی، کار از دست رفته و تاثیر آن بر خدمات مشتری
2- تامین خدمت یا سرویس
3- تولید و بهره‌‌وری از دست رفته
4- سیستم های محیطی، سلامت، ایمنی و کیفیت
5- نقض امنیت و از دست رفتن کنترل
6- اطمینان سهماداران و شهرت سازمانی
هنگامی که بارهای بحرانی شناسایی شدند، بایستی براساس اهمیت آن و اینکه چه مدت زمانی در طی نقص فنی برق بایستی به کار خود ادامه دهند، اولویت بندی شوند.
برای برخی بارهای بحرانی مثل سرور محلی، ممکن است تنها لازم باشد سیستم یک نسخه پشتیبان قبل از خاموش شدن تهیه کند. برای برخی دیگر مثل سیستم های تنفس مصنوعی یا شبکه های تلکام، شاید نیاز باشد برای مدت طولانی کارکنند. این اولویت بندی کم کردن بار یا load shedding نام دارد.