بایگانی‌ها

بار بحرانی چیست؟

بارهای بحرانی مستقیما برتوانایی یک سازمان در استمرار عملیات اصلی آن تاثیر می گذارد و بایستی در طی‌زمان نقص تامین…
آموزش

بین یوپی اس و ژنراتور کدام را انتخاب کنیم؟

سوالی که بطور معمول پرسیده می شود این است که “من یک ژنراتور دارم؛ چرا به یک سیستم یوپی‌اس نیاز…
آموزش

یو پی اس چیست؟

یو پی اس یا منبع تغذیه بدون وقفه چیست و به چه علت به آن احتیاج داریم؟ شما احتمالا از…
آموزش